Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa (1971/14) 6 §

6.1 § Ennen virkaholhoojan ottamista virkaansa holhouslautakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausuntonsa.

6.2 § Virkaholhoojan virkaan ottamista koskeva päätös on alistettava 2 §:ssä tarkoitetun tuomioistuimen vahvistettavaksi.

6.3 § Virkaholhoojan viran täyttämisestä on ilmoitettava holhouslautakunnalle.