Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:34 §

4:34.1 § Isä ja äiti, jotka eivät ole mielipuolia, olkoot oikeutetut ja velvolliset kasvattamaan lapsensa, vaikka he eivät olekaan taikka eivät voi olla sen holhoojina; neuvotelkoot kuitenkin holhoojan kanssa, milloin asia koskee varallisuusoloja. Jos vanhemmat ja holhooja ovat eri mieltä, ratkaiskoon holhouslautakunta heidän välinsä.

4:34.2 § Äidillä, joka menee uusiin naimisiin, olkoon sama oikeus ja velvollisuus hoitaa lapsensa, ellei ole erinomaisia syitä sitä vastaan.

4:34.3 § Jos lapsen vanhemmat eivät ole yhteenvihityt, kasvattakoon äiti lapsen, jollei vanhemmat siitä toisin sovi taikka isä ole siihen halullinen ja oikeus pidä häntä soveliaampana kuin äitiä.

4:34.4 § Missä tapauksissa vanhemmat muutoin ovat erotettavat kasvattamisoikeudestaan, siitä säädetään 57 §:n 3 momentissa.