Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös
(1936/53)
(1929/241)
Holhouslaki

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:34 § (1983/368)

4:34 § (1983/368) Holhoojan tulee turvata holhottavaksi julistetulle sellainen hoito ja huolenpito, jota on pidettävä asianmukaisena vajaavaltaisen huollon tarpeen ja muiden olosuhteiden kannalta.

Holhoojan velvollisuus huolehtia turvalaitteiden käytöstä tieliikennelaki 88 §; Sakko holhoojalle henkilökohtaisen suojavälineen käyttämättä jättämisestä A rikesakosta tieliikenteessä 7 §; Virkaholhoojalla on oikeus saada virka-apua sosiaaliviranomaisilta laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa 13 §; holhoojan velvollisuus antaa sosiaalihuollon tarvitsemia tietoja sosiaalihuoltolaki 40 §; holhoojan osallistuminen kehitysvammaisen erityishuollon järjestämiseen L kehitysvammaisten erityishuollosta 32 §, 34 §, 36 §, 37 § ja 78 §.