(1943/656)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:39 §

Älköön holhooja, oikeuden luvatta, holhunalaisen puolesta:
4:39,1 § myykö taikka pantiksi panko kiinteätä omaisuutta;
4:39,2 § tehkö välipuhetta kiinteän omaisuuden nauttimisesta pitemmäksi ajaksi kuin vuodeksi eteenpäin täysi-ikäisyyden alkamisesta, eikä kauvemmaksi kuin viideksi vuodeksi, jos holhunalaisuus perustuu oikeuden päätökseen;
4:39,3 § alottako taikka haltuunsa ottako kauppaa tahi muuta liikettä; mutta olkoon holhoojalla kuitenkin valta jatkaa holhotin itsensä tahi sen harjoittamaa liikettä, jota holhotti on perinyt tahi jolta hän on lahjaksi tai testamentin kautta saanut omaisuutta;
4:39,4 § tehkö välipuhetta yhtiöön rupeamisesta liikkeen harjoittamista tahi jakamattomassa pesässä elämistä varten, eikä myöskään elinkorosta.

laki eräitä holhouslain säännöksiä koskevista väliaikaisista poikkeuksista (1943/656)

1 § Milloin siirtoväen asutustoiminnan tai sodasta aiheutuneen jälleenrakentamisen yhteydessä holhouksenalaiselle on valtion varoista myönnetty laina maatalousirtaimiston hankkimista, rakennuksen raekntamista tai viljelysten kuntoon saattamista varten, olkoon holhoojalla, sen estämättä mitä holhouslain 39 §:n 1 kohdassa ja 40 §:n 1 momentin 4 kohdassa on säädetty, oikeus holhottinsa puolesta ilman holhouslautakunnan lupaa ottaa sanottu laina ja holhoustuomioistuimen luvatta sen vakuudeksi kiinnityttää hänen kiinteätä omaisuutta.

2 § Mitä 1 §:ssä on sanottu, sovellettakoon myös, kun laina on otettu ennen tämän lain voimaantuloa.