Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 6:62 §

6:62.1 § Jos holhutoimi lakkaa sen vuoksi, että holhotti tulee täysivaltaiseksi tahi kuolee taikka jos holhutoimi siirtyy toiselle, on holhoojan tahi, jos hän on kuollut, hänen pesänsä osakasten heti tehtävä tili ja annettava omaisuus hallustaan. Kuitenkin olkoon, jos holhoojan pesä luovutetaan hänen velkojillensa, tilinteko sen velvollisuutena, joka ottaa pesän huostaansa.

KKO 1945 II 102 mitä tililtä vaaditaan, milloin katsotaan tehdyksi

Lopputili annetaan uudelle uskotulle miehelle tai holhoojalle taikka holhotin oikeudenomistajille - ei holhouslautakunnalle, vaikka laki ei sisällä nimenomaista mainintaa tästä (Kangas, Urpo: Uskottu mies holhousoikeuden järjestelmässä. Tampere: A-Tieto Oy, 1987. S. 335.).

6:62.2 § Holhoojan kuolemasta tulee hänen pesänsä osakasten heti antaa tieto holhouslautakunnalle; hoitakoot myöskin holhunalaisen omaisuutta, niin kauan kuin se on heidän hallussaan.