(1898/34A)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 8:74 §

8:74.1 § Jos joku tahtoo hakea muutosta alioikeuden päätökseen riidassa, joka koskee holhoojahoidon tilitystä tahi moittimista taikka holhoojan palkkiota, noudatettakoon mitä laki riita-asioissa yleensä säätää. Alioikeuden päätöksiin muista asioista, joista tässä laissa puhutaan, haetaan muutosta valituksella.

8:74.2 § Muutosta älköön haettako hovioikeuden päätökseen asiasta, josta säädetään 1, 4 ja 5 luvussa, paitsi 57 §:n 2 ja 3 momentissa.