Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös
(1898/34A)

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 8:74 § (1936/53)

8:74.1 § (1936/53) Jos joku tahtoo hakea muutosta alioikeuden päätökseen riidassa, joka koskee holhoojahoidon tilitystä tai moittimista taikka holhoojan palkkiota, noudatettakoon, mitä laki riita-asioissa yleensä säätää. Alioikeuden päätöksiin muista asioista, joista tässä laissa puhutaan, haetaan muutosta valituksella.

8:74.2 § (1936/53) Muutosta älköön haettako hovioikeuden päätökseen asiasta, josta säädetään 1, 4 ja 5 luvussa, paitsi 57 §:n 2 momentissa.