Tämä painike vie aloitussivulle

 

Perintökaari (1965/40) 23:7 § (1995/1153)

23:7.1 § (1995/1153) Pesänjakajan on määrättävä perinnönjaon aika ja paikka sekä todistettavasti kutsuttava osakkaat toimitukseen. Pesänjakajan on, jos kaikki osakkaat ovat tulleet saapuville, koetettava saada heidät sopimaan jaosta. Jos sopimus saadaan aikaan, jako on toimitettava sen mukaisesti.

23:7.2 § (1995/1153) Jos holhooja tai uskottu mies on tehnyt 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen osakkaan puolesta, jako voidaan toimittaa sopimuksen mukaisesti, jos pesänjakaja katsoo sen päämiehen edun mukaiseksi.

KKO 1989:55 pesänjakajan toimivaltaan ei pääsääntöisesti kuulu myöntää holhousoikeudellisia lupia

HE 1995/16 pesänjakajan suostumus korvaa holhouslain (1898/34A) 40.1,6 §:n (1995/1151) mukaisen holhouslautakunnan luvan