Tämä painike vie aloitussivulle

 

L Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6.2.1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen hyväksymisestä sekä sanotun sopimuksen täytäntöönpanosta (1931/413) 21 artikla

21.1 artikla Mitä 17, 19 ja 20 artiklassa on määrätty holhottavaksi julistamisesta on vastaavasti sovellettava, kun sellaisen sopimusvaltion kansalaiselle, jolla on kotipaikka Tanskassa ja jolle ei ole järjestetty holhousta muussa sopimusvaltiossa, on määrätty avustaja (Lavvërge) Tanskan lain mukaan.

21.2 artikla Se, jolle on määrätty tällainen avustaja, voidaan sen estämättä julistaa holhottavaksi muussa sopimusvaltiossa, johon hän on asettunut asumaan.