(1898/34A)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 1:15 §

1:15 § Jos holhunalainen on alaikäinen taikka sellainen, josta 17 §:ssä puhutaan, on holhous sen paikkakunnan oikeuden alainen, jossa hänen vanhemmillaan taikka, jos vanhemmat eivät ole olleet yhteenvihityt, hänen äidiltään on tahi kuollessansa oli asunto ja kotipaikka. Jos täysi-ikäiseksi tullut on pantava holhouksen alaiseksi, olkoon se asia, niinkuin myöskin itse holhous, sen paikkakunnan oikeuden alainen, jossa hänellä on asunto ja kotipaikka. Holhous, joka on oikeudessa kirjaan pantuna, olkoon kuitenkin edelleen saman oikeuden alaisena, kunnes se 60 §:ssä säädetyllä tavalla siirretään.