Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös
(1929/241)
(1898/34A)

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 1:15 § (1975/711)

1:15 § (1975/711) Jos holhouksenalainen on alaikäinen tai sellainen, josta 17 §:ssä puhutaan, on holhous sen paikkakunnan oikeuden alainen, jossa hänen vanhemmillaan taikka, jos he asuvat erillään, isällä on tahi viimeksi oli asunto ja kotipaikka. Kun vanhemmista toinen on yksin holhoojana, olkoon kuitenkin hänen kotipaikkansa tässä kohden määräävänä. Jos täysi-ikäiseksi tullut on pantava holhouksenalaiseksi, olkoon sellainen asia kuin myös holhous sen paikkakunnan oikeuden alainen, jossa hänellä on tahi viimeksi on ollut asunto ja kotipaikka. Holhous, joka on oikeudessa kirjaan pantuna, olkoon kuitenkin edelleen saman oikeuden alaisena, kunnes se 60 §:ssä säädetyllä tavalla siirretään.