(1929/241)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 1:15 § (1929/241)

1:15 § (1929/241) Jos holhouksenalainen on alaikäinen taikka sellainen, josta 17 §:ssä puhutaan, on holhous sen paikkakunnan oikeuden alainen, jossa hänen vanhemmillaan taikka, jos he asuvat erillään, isällä on tahi viimeksi oli asunto ja kotipaikka. Kun vanhemmista äiti on yksin holhoojana, olkoon kuitenkin hänen kotipaikkansa tässä kohden määräävänä. Milloin vanhemmat eivät ole yhteenvihityt, kuuluu huolenpito holhouksesta sen paikkakunnan oikeudelle, jossa äiti asuu tahi viimeksi asui. Jos täysi-ikäiseksi tullut on pantava holhouksenalaiseksi, olkoon sellainen asiaa kuin myös holhous sen paikkakunnan oikeuden alainen, jossa hänellä on tahi viimeksi on ollut asunto ja kotipaikka. Holhous, joka on oikeudessa kirjaan pantuna, olkoon kuitenkin edelleen saman oikeuden alaisena, kunnes se 60 §:ssä säädetyllä tavalla siirretään.