Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 8:72 §

8:72.1 § Oikeus katsokoon, että holhouslautakunta asianmukaisesti täyttää tehtävänsä ja määrätköön tarpeen vaatiessa uhkasakon.

8:72.2 § Oikeuden tulee aika ajoin määrätä joku kunnan kustannuksella katsastamaan lautakunnan arkistoa.

8:72.3 § Jos holhouslautakunta on ilmeisen huolimattomuuden taikka muun sellaisen tuottamuksen kautta saattanut holhunalaiselle vahinkoa, niin ne, jotka sen tuottamisessa ovat olleet osallisina, vastatkoot vahingosta yhteisesti ja toistensa puolesta.

KKO 1939 II 473 tilien tarkastamisen laiminlyönti
KKO 1937 II 616 tilien tarkastamisen laiminlyönti
KKO 1936 II 33 tilien tarkastamisen laiminlyönti
KKO 1934 II 631 tilien tarkastamisen laiminlyönti