Tämä painike vie aloitussivulle

 

Suomen hallitusmuoto (1999/731) 2:10 §

Yksityiselämän suoja

2:10.1 § Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla.

Holhousta koskevien tietojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä. Merkinnät väestörekisteriin väestötietoasetus 4 §, A syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä 5 §, A ortodoksisesta kirkkokunnasta 29 § ja A tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään 1 §, luottotietorekisteriin henkilörekisteriasetus 1:5 §, merkinnät arvo-osuustileille L arvo-osuustileistä 14 § ja 15 §

Holhousta koskevan asian käsittely voidaan pitää yleisissä tuomioistuimissa suljetuin ovin L oikeudenkäynnin julkisuudesta 5 §

2:10.2 § Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

Vrt. HolhL 89.2 §.

2:10.3 § Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.