Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:49a § (1995/1151)

4:49a.1 § (1995/1151) Holhooja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut holhottavalle.

KKO 1936 I 31 vahingonkorvaus ja vakuudeton laina
KKO 1933 II 374 tilivelvollisuus, holhoojan korvausvelvollisuus

4:49a.2 § (1995/1151) Vahingonkorvauksen sovittelusta ja korvausvastuun jakautumisesta kahden tai useamman korvausvelvollisen kesken on voimassa, mitä vahingonkorvauslain (412/74) 2 ja 6 luvussa säädetään. Jos virkaholhooja on aiheuttanut vahingon, korvausvastuuseen sovelletaan lisäksi vahingonkorvauslain 3 ja 4 luvun säännöksiä.

4:49a.3 § (1995/1151) Holhottava ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, jonka holhooja on aiheuttanut toimiessaan hänen lukuunsa.

Perintökaari 21:16 § holhoojan tai uskotun miehen vastuu kuolinpesän veloista ja vahingoista
KKO 1954 II 89 holhoojan korvausvelvollisuus päämiehen sopimuskumppanille