Tämä painike vie aloitussivulle

 

A eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain soveltamisesta (1929/419) 11 §

11.1 § Jos tuomioistuin saa tietoonsa, että vajavaltainen, jolle on järjestetty Suomen lain mukainen holhous, myöskin on holhouksen alaisena vieraan valtion lain mukaan, tulee sen, sitten kuin sellainen harkinta on tapahtunut, josta eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 28 §:n 2 momentissa sekä 32 §:n 1 ja 2 momentissa on puhe, ja harkinnan aiheuttama päätös on tehty, viipymättä antaa mainitusta seikasta tieto ulkoasiainministeriölle.

11.2 § Sama velvollisuus on tuomioistuimella, joka sanotun lain 29, 33 tai 34 §:n nojalla on täällä järjestänyt vieraan valtion kansalaiselle holhouksen tai peruuttanut tällaisen henkilön holhottavaksi julistamisen.

11.3 § Kun sellainen ilmoitus, jota tässä pykälässä tarkoitetaan, on tullut ulkoasiainministeriöön, on ministeriön annettava diplomaattista tietä asiasta tieto asianomaisen vieraan maan hallitukselle.