Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 5:51 §

5:51.1 § Holhooja, jolla on omaisuutta hoidettavana, tehköön kultakin kalenterivuodelta tilin hoidostaan ja antakoon sen holhouslautakunnalle ennen seuraavan vuoden huhtikuun 1 päivää. Joka on holhutoimeen ryhtynyt vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, saakoon kuitenkin tehdä tilin loppuvuodelta seuraavan vuoden tilin yhteydessä.

KKO 1928 II 259, KKO 1945 II 102 mitä tililtä vaaditaan, milloin katsotaan tehdyksi
KKO 1934 II 267 omaisuuden erillään pitäminen, konkurssi
KKO 1934 II 229 omaisuuden erillään pitäminen, ulosmittaus
KKO 1934 II 119 omaisuuden erillään pitäminen, ulosmittaus
KKO 1933 II 374 tilivelvollisuus, holhoojan korvausvelvollisuus

5:51.2 § Jos omaisuuden hoito on vähempitoiminen, saakoon oikeus, sittenkuin ensimmäinen tili on annettu, holhoojan pyynnöstä tahi holhouslautakunnan esityksestä, määrätä seuraavien tilien ajan pitemmäksi, ei kuitenkaan kolmea vuotta enemmäksi; ja olkoon se määräys voimassa kunnes oikeus toisin määrää.