Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 7:65 §

7:65.1 § Kun sattuu asia, jossa holhunalaisen etu on ristiriidassa tahi saattaa joutua ristiriitaan holhoojan edun kanssa, taikka kun holhooja on sairauden vuoksi tahi muusta syystä estetty holhunalaista edustamasta, silloin on määrättävä uskottu mies siinä asiassa valvomaan holhunalaisen oikeutta.

KKO 1988:61 lahjoittajan perillisellä ei oikeutta vedota tehdyn lahjoituksen mitättömyyteen
KKO 1960 II 59 lapsille myydyn kiinteistön kaupan mitättömyys
KKO 1947 I 2 eturistiriita ja testamentin tiedoksiannon vastaanottaminen ja hyväksyminen
KKO 1942 I 13 mitättömyys eturistiriidan vuoksi vain alaikäisen osalta
KKO 1939 II 313 täysi-ikäiseksi tulleen hyväksyntä tehdylle lahjoitukselle
KKO 1939 II 95 täysi-ikäiseksi tulleen hyväksyntä tehdylle kaupalle
KKO 1935 I 56 määräajat eturistiriitatilanteissa
KKO 1934 II 267 eturistiriita konkurssissa, omaisuuden luovutus alaikäiselle lapselle
KKO 1934 II 229 eturistiriita ulosotossa
KKO 1934 II 119 eturistiriita ulosotossa
KKO 1930 I 68 eturistiriita konkurssissa, omaisuuden luovutus alaikäiselle lapselle

 

7:65.2 § Sama olkoon laki, kun joku on antaessaan holhunalaiselle omaisuutta määrännyt, että se on jonkun toisen kuin hänen holhoojansa hoidettava.