Työ

 Tämä painike vie aloitussivulle

Ylös
Perusoikeus
Holhouslaki
Holhousasetus ym.
Itsemäärääminen
Osallistuminen
Työ
Tietosuoja
Menettely
Muut säännökset
Muut maat
Luettelo
 

Työ

Työsopimuslaki (1970/320) kortti.gif (124 bytes)

5 § Viisitoista täyttäneellä vajaavaltaisella on oikeus tehdä työsopimus

Merimieslaki (1978/423) kortti.gif (124 bytes)

5 § Viisitoista täyttäneellä vajaavaltaisella on oikeus tehdä työsopimus

L nuorista työntekijöistä (1993/998) kortti.gif (124 bytes)

3 § Viisitoista täyttäneellä vajaavaltaisella on oikeus tehdä työsopimus

L oppisopimuskoulutuksesta (1992/1605) kortti.gif (124 bytes)

11 § Holhoojan oikeus purkaa oppisopimus

A tapaturmavakuutuslain täytäntöönpanosta (1948/850) kortti.gif (124 bytes)

16 § Korvauksen maksaminen vajaavaltaiselle tai hänen holhoojalleen