Muut maat

 Tämä painike vie aloitussivulle

Ylös
Perusoikeus
Holhouslaki
Holhousasetus ym.
Itsemäärääminen
Osallistuminen
Työ
Tietosuoja
Menettely
Muut säännökset
Muut maat
Luettelo

Holhouslainsäädännön soveltaminen muiden maiden kansalaisiin

 

L Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6.2.1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen hyväksymisestä sekä sanotun sopimuksen täytäntöönpanosta (1931/413) kortti.gif (124 bytes)

3 § Holhottavaksi julistamisesta kuuluttaminen

1 artikla Holhoojan suostumus avioliittoon
14 artikla Holhouksen järjestämisessä sovellettava laki
15 artikla Tilapäisiin holhousoikeudellisiin toimiin sovellettava laki
16 artikla 14 ja 15 artiklaa sovellettaessa sovellettava laki
17 artikla Vajaavaltaisuuden vaikutuksiin ja holhoojan toimivaltaan sovellettava laki
18 artikla Holhouksen siirto toiseen sopimusvaltioon
19 artikla Holhottavaksi julistamisen kumoamisessa sovellettava laki
20 artikla Holhottavaksi julistamisesta ja sen kumoamisesta tehtävät ilmoitukset toiselle valtiolle
21 artikla Tanskan lain mukaista avustajaa koskevat määräykset

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) kortti.gif (124 bytes)

28 § Toisessa maassa oleskelevan alaikäisen Suomen kansalaisen holhous
29 § Suomessa oleskelevan alaikäisen vieraan maan kansalaisen holhous
30 § Alaikäisyyden päättymiseen sovellettava laki
31 § Vajaavaltaisuuden vaikutuksiin ja holhoojien toimivaltaan sovellettava laki
32 § Toisessa maassa oleskelevan Suomen kansalaisen holhottavaksi julistaminen
33 § Suomessa oleskelevan vieraan maan kansalaisen holhottavaksi julistaminen
34 § Holhottavaksi julistamisen kumoamiseen sovellettava laki
35 § Holhottavaksi julistamisesta tai sen kumoamisesta kuuluttaminen
36 § Holhottavaksi julistamisen vaikutuksiin ja holhoojien toimivaltaan sovellettava laki
37 § Säännösten soveltaminen esim. uskotun miehen määräyksiin
38 § Vieraan maan lain mukaan määrätyn holhoojan toiminta Suomessa
39 § Suomen kansalaisen vieraassa maassa oleva omaisuuden hallinto
40 § Suomessa olevan vajaavaltaisen asioita tilapäisesti hoitamaan määrättävä uskottu mies
41 § Holhouslautakunta hakijana vieraan maan tai Suomessa kotipaikkaa vailla olevalle vajaavaltaiselle
42 § Sovellettava laki ulkomaalaisen velvollisuuteen ottaa vastaan holhoojantoimi
43 § Kahden maan lain mukaan annetut ristikkäiset holhoojan määräykset
44 § Ulkomaalisen vekseli tai shekki
45 § Oikeuspaikka holhouksen valvontaa ja tilien tarkastamista varten

A eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain soveltamisesta (1929/419) kortti.gif (124 bytes)

11 § Tuomioistuimen ilmoitukset
12 § Ulkoministeriön avulla tehtävät selvitykset