Osallistuminen

 Tämä painike vie aloitussivulle

Ylös
Perusoikeus
Holhouslaki
Holhousasetus ym.
Itsemäärääminen
Osallistuminen
Työ
Tietosuoja
Menettely
Muut säännökset
Muut maat
Luettelo

Poliittiset oikeudet ja oikeus osallistua erilaisten yhteisöjen toimintaan

Valtiopäiväjärjestys (1928/7) kortti.gif (124 bytes)

7 § Vajaavaltaisella ei ole vaalikelpoisuutta kansanedustajan toimeen

Kuntalaki (1995/365) kortti.gif (124 bytes)

33 § Vajaavaltaisella ei ole vaalikelpoisuutta kunnanvaltuutetun toimeen

A maalaiskuntain kunnallishallinnosta (1898/60) kortti.gif (124 bytes)

10 § Holhottavan äänioikeutta käyttää holhooja

Kirkkolaki (1993/1054) kortti.gif (124 bytes)

3 § Vaalikelpoisuus seurakunnan luottamustoimiin

L ortodoksisesta kirkkokunnasta (1969/521) kortti.gif (124 bytes)

25 § Vajaavaltaisella ei ole äänioikeutta seurakuntakokouksessa

L saamelaiskäräjistä (1995/974) kortti.gif (124 bytes)

22 § Vajaavaltainen ei ole vaalikelpoinen

A asevelvollisuuslain soveltamisesta (1951/63) kortti.gif (124 bytes)

50 § Holhoojan suostumus vapaaehtoiseen varusmiespalveluun

L yleisistä kokouksista (1907/6) kortti.gif (124 bytes)

2 § Vajaavaltaisella ei oikeutta järjestää yleisiä kokouksia

 

L elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (1919/122) kortti.gif (124 bytes)

6 § Vajaavaltainen ei saa harjoittaa elinkeinoa kiinteästä toimipaikasta

Osakeyhtiölaki (1978/734) kortti.gif (124 bytes)

2:1 § Oy:n perustaja ei saa olla vajaavaltainen
8:4 § Oy:n toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen ei saa olla vajaavaltainen

Osuuskuntalaki (1954/247) kortti.gif (124 bytes)

69 § Vajaavaltainen ei voi olla osuuskunnan hallituksen jäsen

Vakuutusyhtiölaki (1979/1062) kortti.gif (124 bytes)

2:21 § Vajaavaltainen ei saa olla vakuutusyhtiön perustaja
7:3 § Vajaavaltainen ei saa olla vakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen taikka toimitusjohtaja
9:3 § Vajaavaltainen ei saa olla vakuutusyhtiön tilintarkastajana

L ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa (1989/635) kortti.gif (124 bytes)

9 § Vajaavaltainen ei saa olla ulkomaisen vakuutusyhtiön asiamiehenä Suomessa

Vakuutuskassalaki (1992/1164) kortti.gif (124 bytes)

2:10 § Vajaavaltainen ei voi olla vakuutuskassan perustajana
2:27 § Vajaavaltainen ei voi olla vakuutuskassan hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja

Painovapauslaki (1919/1) kortti.gif (124 bytes)

21 § Vajaavaltainen ei voi olla päätoimittaja

Eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosääntö (1926/101) kortti.gif (124 bytes)

13 § Vajaavaltainen ei voi olla pankkivaltuutettuna

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosääntö  (1938/165) kortti.gif (124 bytes)

8 § Vajaavaltainen ei voi olla valtuutettuna

Lääkelaki (1987/395) kortti.gif (124 bytes)

43 § Vajaavaltainen ei voi olla apteekkarina
50 § Vajaavaltainen ei voi olla apteekkarina

Uskonnonvapauslaki (1922/267) kortti.gif (124 bytes)

6 § Lapsen uskontokunnan määräytyminen
7 § Vajaavaltaisen oikeus pitää uskontonsa ja holhoojan suostumus
15 § Vajaavaltainen ei voi kuulua uskonnollisen yhdyskunnan hallitukseen

A uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta (1922/334) kortti.gif (124 bytes)

5 § Viisitoista vuotta täyttäneen vajaavaltaisen tai holhoojan suostumuksen muoto