Tietosuoja

 Tämä painike vie aloitussivulle

Ylös
Perusoikeus
Holhouslaki
Holhousasetus ym.
Itsemäärääminen
Osallistuminen
Työ
Tietosuoja
Menettely
Muut säännökset
Muut maat
Luettelo

Tietosuoja, rekisterit ja tietojen antaminen

Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaki (1964/202) kortti.gif (124 bytes)

12b § Ilmoitus vajaavaltaiselle maksettavasta taloudellisesta tuesta holhouslautakunnalle

A ortodoksisesta kirkkokunnasta (1970/179) kortti.gif (124 bytes)

29 § Holhoustietojen rekisteröinti kirkonkirjoihin

A syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (1970/824) kortti.gif (124 bytes)

5 § Lapsen ottaminen västörekisteriin

L pienyrittäjän vuosilomarahasta (1977/408) kortti.gif (124 bytes)

23 § Holhoojan suostumus salassapidosta luopumiseen

L oikeudenkäynnin julkisuudesta (1984/945) kortti.gif (124 bytes)

5 § Holhousta koskevan asian käsittely voidaan pitää suljetuin ovin

Henkilörekisteriasetus (1987/476) kortti.gif (124 bytes)

1:5 § Holhottavaksi julistamisen merkitseminen luottotietorekisteriin

L arvo-osuustileistä (1991/827) kortti.gif (124 bytes)

14 § arvo-osuustilille tehtävät holhousta koskevat merkinnät
15 § arvo-osuustilille tehtävät holhousta koskevat merkinnät

Väestötietoasetus (1993/886) kortti.gif (124 bytes)

4 § Holhoukseen liittyvät tiedot väestörekisterissä

Vakuutussopimuslaki (1994/43) kortti.gif (124 bytes)

70 § Ilmoitus vajaavaltaiselle tulevan vakuutuskorvauksen maksamisesta

A tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään (1995/808) kortti.gif (124 bytes)

1 § Holhousta koskevien tai siihen liittyvien tietojen rekisteröinti väestörekisteriin