Perusoikeus

 Tämä painike vie aloitussivulle

Ylös
Perusoikeus
Holhouslaki
Holhousasetus ym.
Itsemäärääminen
Osallistuminen
Työ
Tietosuoja
Menettely
Muut säännökset
Muut maat
Luettelo

Perusoikeustason ja kansainvälinen sääntely

Suomen hallitusmuoto (1919/94A) Viimeinen noteerattu muutos 1995/969

7 § Henkilökohtainen vapaus
9 § Liikkumisvapaus
10 § Yksityisyys
13 § Kokoontumisvapaus
15 § Omaisuuden suoja
19 § Oikeus huolenpitoon

A ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus) (1990/439) (SopS 1990/19) kortti.gif (124 bytes)

8 artikla Yksityisyys ja henkilökohtainen vapaus

A ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus) (1990/439) (SopS 1990/19) ensimmäinen lisäpöytäkirja kortti.gif (124 bytes)

1 artikla Omaisuuden suoja

L kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (1976/107) (SopS 1976/7) kortti.gif (124 bytes)

14 artikla Oikeudenkäynnin julkisuus holhousasioissa
18 artikla Vanhempien ja holhoojien oikeus päättää lasten uskonnosta

A taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta (1976/106) (SopS 1976/6) kortti.gif (124 bytes)

3 kohta Vanhempien ja holhoojien oikeus valita koulutus vakaumuksensa mukaan

A kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (1986/686) (SopS 1986/68) kortti.gif (124 bytes)

16 artikla Naisten ja miesten tasa-arvo holhousasioissa

A lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (1991/1130) (SopS 1991/60) kortti.gif (124 bytes)

5 artikla Holhoojien ja huoltajien ensisijainen oikeus päättää
12 artikla Lapsen kuuleminen
18 artikla Holhoojien ja huoltajien ensisijainen vastuu
40 artikla Rikoksesta syytetyn lapsen oikeudet

 

Yhdistyneet Kansakunnat

General Assembly, Resolution 3447 (XXX), as recommended by Third Committee, A/10284/Add.1, adopted without vote by Assembly on 9 December 1975, meeting 2433, Declaration on the Rights of Disabled Persons

 

GENERAL ASSEMBLY, on 17 December 1991, on the recommendation of the Third Committee, the General Assembly adopted resolution 46/119 without vote, The protection of persons with mental illness and the improvement of mental health care