Holhousasetus ym.

 Tämä painike vie aloitussivulle

Ylös
Perusoikeus
Holhouslaki
Holhousasetus ym.
Itsemäärääminen
Osallistuminen
Työ
Tietosuoja
Menettely
Muut säännökset
Muut maat
Luettelo
Vanha holhousasetus, holhousjulistus ja laki holhouksien järjestämisestä

Holhousasetus, holhousjulistus ja laki holhouksien järjestämisestä

Holhousasetus (1999/889) kortti.gif (124 bytes)

1 § Sijoituskohteiden hankkiminen
2 § Holhousasioiden rekisteri
3 § Holhousasioiden rekisteri
4 § Alaikäisen edunvalvonnan merkitseminen holhousasioiden rekisteriin
5 § Maahanmuuttajien edunvalvonnan rekisteröinti
6 § Tuomioistuimen ilmoitukset
7 § Holhousviranomaisen rekisterinpito
8 § Norminantovaltuus
9 § Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (1999/443) kortti.gif (124 bytes)

1 § Edunvalvontapalveluiden järjestäminen
2 § Kunnan tuottamat edunvalvontapalvelut
3 § Yhteisöjen tuottamat edunvalvontapalvelut
4 § Sopimus edunvalvontapalveluiden tuottamisesta
5 § Yleiden edunvalvojan kelpoisuus tehtävään ja määrääminen
6 § Korvaus edunvalvontapalveluiden tuottamisesta
7 § Tietojen luovuttaminen ja salassapito
8 § Korvauksen takaisinperintä
9 § Virka-apu ja pakkokeinot
10 § Muutoksenhaku
11 § Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Ahvenanmaan maakunnassa
12 § Asetuksenantovaltuus
13 § Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset