Holhousasetus ym.

 Tämä painike vie aloitussivulle

Ylös

Vanhoja säädöksiä - holhousasetus, holhousjulistus ja laki holhouksien järjestämisestä

Holhousasetus (1983/851) kortti.gif (124 bytes)

1 § Puolison ja sukulaisten kuuleminen holhouslautakunnassa
2 § Sosiaalilautakunnan kuuleminen holhouslautakunnassa
3 § Uskotun miehen määrääminen tuomioistuinkäsittelyä varten

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus, joka sisältää erityisiä määräyksiä holhouksien vaarinpidosta (1898/34B) kortti.gif (124 bytes)

1 § Holhouskirja
2 § Holhouskirja
3 § Holhouskirja
4 § Isän tai äidin holhottavana omaisuutta saaneiden holhottien merkitseminen holhouskirjaan
5 § Holhouskirja
6 § Holhouskirja
7 § Holhouskirja
8 § Otteiden antaminen holhouslautakunnalle holhouskirjasta
9 § Holhouslautakunnan holhouskirja
10 § Oikeuden ja holhouslautakunnan yhdessä suoritettava holhouskirjan tarkastaminen
11 § Holhoojan ja uskotun miehen valvonta
12 § Uskotun miehen merkitseminen holhouskirjaan
13 § Holhouslautakunnan puheenjohtajan määräyskirjan ja holhouslautakunnalle annettavien toimituskirjojen maksuttomuus

Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa (1971/14) Kortti 1971/14

1 § Lain soveltuminen vähävaraisuuden tai muun syyn vuoksi holhoojaa vailla oleviin holhottaviin
2 § Kunnan nimeämät holhoojat
3 § Nimetyllä ei ole oikeutta kieltäytyä holhouksen vastaanottamisesta
4 § Palkkion suorittaminen kunnan varoista
5 § Virkaholhoojan viran perustaminen
6 § Virkaholhoojan viran täyttäminen
7 § Virkaholhoojan kelpoisuusehdot
8 § Oikeuden ilmoitus virkaholhoojan viran tarpeellisuudesta
9 § Virkaholhoojalla ei ole oikeutta kieltäytyä holhouksen vastaanottamisesta
10 § Virkaholhoojan salassapitovelvollisuus
11 § Holhouslain mukaisen palkkion meneminen kunnalle
12 § Holhouslain soveltuvuus nimettyihin holhoojiin ja virkaholhoojaan
13 § Virka-apu sosiaalilautakunnalta
14 § Asetuksenantovaltuus
15 § Voimaantulo